Срокове

  • 20225-7 юли

    Подаване на документи за участие в приема
  • 2022до 12 юли

    Класиране - обявяване на списъците с приетите ученици
  • 202213-15 юли

    Записване на приетите ученици