Срокове

 • 202408 – 10 юли

  Подаване на документи за участие в държавния план-прием
 • 2024до 12 юли

  Обявяване на първи етап на класиране
 • 202415 – 17 юли

  Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
 • 2024до 19 юли

  Обявяване на резултатите от втори етап на класиране
 • 202422 – 24 юли

  Записване на класираните ученици на втори етап на класиране
 • 202425 юли

  Обявяване на свободните места за трети етап на класиране
 • 202426 и 29 юли

  Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране
 • 2024до 30 юли

  Обявяване на резултатите от третия етап на класиране
 • 202431 юли и 01 август

  Записване на класираните ученици на трети етап на класиране
 • 2024до 02 август

  Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране
 • 20245 и 6 август

  Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране
 • 2024до 7 август

  Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране
 • 20248 - 9 август

  Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране
 • 2024до 12 август

  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране
 • Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране се определя от директора, до 11 септември 2024 г.