Срокове

  • 20235-7 юли

    Подаване на документи за участие в приема
  • 2023до 12 юли

    Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
  • 202313-17 юли

    Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране