Срокове

 • 20203-7 юли

  Подаване на документи за участие в приема
 • 2020до 13 юли

  Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап
 • 2020до 16 юли

  Записване на учениците, приети на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
 • 2020до 20 юли

  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
 • 202024-27 юли

  Подаване на документи за участие в III етап на класиране
 • 202029 юли

  Обявяване на списъците с приетите ученици в III етап на класиране
 • 202030 юли

  Записване на приетите ученици на III етап на класиране
 • 20203 август

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране
 • 2020до 10 септември

  Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване
 • 2020до 14 септември

  Утвърждаване на осъществения план-прием