Професионална гимназия град Златица

За обучението

От началото на учебната 2021/2022 година ПГ „Златица“ постигна 100% дуална система на обучение. В паралелките с дуална форма на обучение (8, 9, 10, 11 и 12 клас) се обучават 102 младежи. Обучението е 5-годишно с прием след 7 клас и е разделено на два етапа. В първия етап (от 8 до 10 клас) теоретичната и практическата подготовка на учениците се извършва от учители по общо и професионално образование в училището. Вторият етап в 11 клас 3 дни от седмицата учениците да обогатяват знанията си в училище, а през останалите 2 дни да надграждат наученото в реална работна среда в предприятие – партньор под ръководството на ментори. В 12 клас се увеличават дните за практическо обучение като в 2 дни от седмицата обучението е в училище и 3 дни в предприятие. Учениците от 11 и 12 клас, които реално ще работят в една от компаниите, ще получават възнаграждение за това и ще завършат с реален трудов стаж в края на 12 клас. Дуалното обучение в Професионална гимназия град Златица е перспектива за професионално развитие и бъдеще.

Важно за кандидатстване в ПГ „Златица“

8 – 10 юли 2024

Подаване на документи за участие в приема.

до 12 юли 2024

Обявяване на първи етап на класиране.

15 – 17 юли 2024

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

При кандидатстване са необходими следните документи:

  • Удостоверение за завършен 7 клас;
  • Заверено медицинско от личен лекар;
  • Служебна бележка с резултатите от НВО.
ПАРТНЬОРИ

За нуждите на бизнеса
в Средногорието

Дуалното обучение в Професионална гимназия град Златица се реализира от 2017 г. по инициатива и с подкрепата на:

„Аурубис България“ АД
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Елаците-Мед“ АД
„Геотрейдинг“ АД и „Геострой“ АД
Групата на инженеринговите партньори
„ВЕС МОНТ“ ЕООД,
„СМС-С“ ЕООД
и „БРИЛЯНС КОМФОРТ“ ООД

Професионална гимназия „Златица“

Техникумът по механизация на селското стопанство е едно от първите професионални училища в района на Средногорието и в страната.

На 15.10.1933 г. с водосвет, в присъствието на всички официални власти и видни граждани на Златица, отваря врати Практическо овощарско училище.

Със Заповед № 2312 от 18.07.1935 г. на Министерство на земеделието се открива и Допълнително земеделско училище, което през 1936 г. се преобразува в Практическо земеделско училище.

През периода 1938-1943 г. усилено се изгражда материалната база на училището. През 1946 г. са поставени основите на новата учебна база.

На 01.09.1953 г. училището се трансформира в Практическо селскостопанско училище, а от 01.09.1958 г. – в Селскостопански техникум, който прераства в Техникум по механизация на селското стопанство през 1962 г.

Със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. техникумът по механизация на селското стопанство е преобразуван в Аграрно – техническа професионална гимназия.