дуално обучение

Какво е дуално обучение?

Дуалната форма на обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа.
Представлява професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и фирма.

специалности

Специалности II степен професионална квалификация без интензивно и разширено изечаване на чужд език – дуална система на обучение.

Автотранспортна техника
Техническо чертане, Техническа механика, Хидравлични и пневматични устройства, Двигатели с вътрешно горене…
Обогатяване на полезни изкопаеми
Минно дело и геология, Минни машини и транспорт, Приложни програмни продукти, Технология на обогатяването…
Нов прием 2020 година
След 7-ми клас, 5-годишен срок на обучение, теоретично обучение и практически опит в реална компания.
Нов план прием 2020/2021 учебна година
Новини

Вижте нашия блог

юни 12, 2020
Професионалното обучение е силно ощетено от пандемията
Професионалното образование в района е силно ощетено и затруднето от въвеждането на извънредното положение у нас през месец март и последвалата извънредна епидемиологична обстановка. Припомняме, че […]
юни 12, 2020
Стартира нов прием в ПГ „Златица“
Бизнесът и Професионална гимназия „Златица“ започват кампания със специално създаден сайт. На адрес www.dual.zlatitsa.com ще бъде публикувана информация за план-приема, специалностите и перспективите за професионално развитие […]
юни 12, 2020
Професионална гимназия „Златица“ и бизнесът започват кампания с нов информационен сайт
Стартира нов прием в специалностите по дуално обучение за учебната 2020 – 2021 година Всеки успешно завършил седмокласник ще може да кандидатства за прием в специалностите […]
юни 8, 2020
Нова специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“ в ПГ „Златица“
По заявка на Аурубис България, Елаците – Мед и Дънди Прешъс Метълс се открива нова за училището специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“ Професионална гимназия „Златица“ е […]
юни 8, 2020
ПГ „Златица“ обяви специалностите за прием в дуалното обучение
Професионална гимназия „Златица“ е учебно заведение с дългогодишна история. То е едно от първите професионални училища в района на Средногорието и страната. Води началото си от […]
април 9, 2019
АТПГ – Златица е с ново име
По предложение на кмета на община Златица Магдалена Иванова и след решенията на общинския съвет и педагогическия съвет на училището, и след становищата от Регионалното управление […]
Обучението в Професионална гимназия Златица се реализира по инициатива и с подкрепата на: