Професионалното обучение е силно ощетено от пандемията