Нова специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“ в ПГ „Златица“