Специалности

Обучението в Професионална гимназия „Златица“ е перспектива за професионално развитие и бъдеще.

Практически опит в реална работна среда
Дуалната форма на обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа.
Учене под менторството на професионалисти
Представлява професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и фирма.
Възможности за кариерно и професионално развитие
Проектът за дуално обучение цели да бъдат обучени и професионално подготвени качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.
Нов план прием 2020/2021 учебна година
Две специалности II степен професионална квалификация без интензивно и разширено изучаване на чужд език – дуална система на обучение. Специалностите са по заявка на „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „ВесМонт“ ЕООД.
  • Автотранспортна техника
  • Обогатяване на полезни изкопаеми
Автотранспортна техника
Изучава се: Техническо чертане, Техническа механика, Хидравлични и пневматични устройства, Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Експлоатация на автомобила, Мехатронни системи в автотранспортната техника, Безопасност на движението по пътищата, Учебна практика по Двигатели с вътрешно горене, Диагностика, Обслужване и ремонт на автотранспортната техника, Управление на моторно превозно средство, Производствена практика и Практическо обучение в реална работна среда. На всички ученици независимо от професията се предоставя възможност за придобиване на правоспособност за управление на МПС категории В, Ткт, Пътностроителни машини, Електро и мотокари.
  • Нов модерен вариант на професионалното образование.
  • Подготовка на качествени професионални кадри.
Обогатяване на полезни изкопаеми

Изучава се: Техническо чертане, Техническа механика, Минно дело и геология, Минни машини и транспорт, Приложни програмни продукти, Технология на обогатяването, Опробване и контрол на обогатителни процеси, Спомагателни машини в обогатителните производства, Учебна практика по металообработване, Лабораторна практика, Производствена практика и Практическо обучение в реална работна среда.

На всички ученици независимо от професията се предоставя възможност за придобиване на правоспособност за управление на МПС категории В, Ткт, Пътностроителни машини, Електро и мотокари.

  • Перспектива за професионално развитие и бъдеще.
  • Един от най-добрите съвременни модели в Европа.

Проектът за дуално обучение цели да бъдат обучени и професионално подготвени качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.