Професионална гимназия град Златица

За обучението

В паралелките с дуална форма на обучение (8, 9 и 10 клас) се обучават 60 младежи. Обучението е 5-годишно с прием след 7 клас и е разделено на два етапа. В първия етап (от 8 до 10 клас) теоретичната и практическата подготовка на учениците се извършва от учители по общо и професионално образование в училището. Вторият етап (11 и 12 клас) предвижда в един или два дни от седмицата учениците да обогатяват знанията си в училище, а през останалите три или четири дни да надграждат наученото в реална работна среда в предприятие – партньор под ръководството на ментори. Учениците от 11 и 12 клас, които реално ще работят 2-3 дни седмично в една от компаниите, ще получават възнаграждение за това. Дуалното обучение в Професионална гимназия град Златица е перспектива за професионално развитие и бъдеще.

Важни срокове 2020 г.

3-7 юли

Подаване на документи за участие в приема.

до 13 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап.

до 16 юли

Записване на учениците, приети на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 20 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

24-27 юли

Подаване на документи за участие в III етап на класиране.

29 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици в III етап на класиране.

30 юли

Записване на приетите ученици на III етап на класиране.

до 3 август

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране.

до 10 септември

Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване.

до 14 септември

Утвърждаване на осъществения план-прием.

ПАРТНЬОРИ

За нуждите на бизнеса
в Средногорието

Дуалното обучение в Професионална гимназия град Златица се реализира от 2017 г. по инициатива и с подкрепата на:

„Аурубис България“ АД
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Елаците-Мед“ АД
„Геотрейдинг“ АД и „Геострой“ АД
и Групата на инженеринговите партньори.

Професионална гимназия „Златица“

Техникумът по механизация на селското стопанство е едно от първите професионални училища в района на Средногорието и в страната.

На 15.10.1933 г. с водосвет, в присъствието на всички официални власти и видни граждани на Златица, отваря врати Практическо овощарско училище.

Със Заповед № 2312 от 18.07.1935 г. на Министерство на земеделието се открива и Допълнително земеделско училище, което през 1936 г. се преобразува в Практическо земеделско училище.

През периода 1938-1943 г. усилено се изгражда материалната база на училището. През 1946 г. са поставени основите на новата учебна база.

На 01.09.1953 г. училището се трансформира в Практическо селскостопанско училище, а от 01.09.1958 г. – в Селскостопански техникум, който прераства в Техникум по механизация на селското стопанство през 1962 г.

Със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. техникумът по механизация на селското стопанство е преобразуван в Аграрно – техническа професионална гимназия.