Инж. Величка Баланова: Създаваме модерна база за обучение в ПГ „Златица”