В ПГ „Златица” реализират проект в подкрепа на дуалното обучение