ПГ „Златица“ обяви специалностите за прием в дуалното обучение